Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na listopad

Tematyka :

Jesienny deszcz

 Ciekawe, dlaczego

 Mój zwierzak

Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Współpracuje z rówieśnikami podczas zabawy i innych zajęć
 • Obserwuje przyrodę
 • Wie, co to jest wiatr i deszcz
 • Zna nazwy wielu zwierząt (w tym popularnych ptaków), zna ich obyczaje i wie, czym się żywią
 • Wie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie
 • Zna niektóre gatunki grzybów
 • Odczuwa empatię wobec zwierząt
 • Dzieli wyrazy na sylaby, głoski
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zaineresowane czytaniem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych (lepi z plasteliny, posługuje się klejem i nożyczkami)
 • Wie, jak w naszym kraju obchodzi się Święto Niepodległości
 • Zna symbole narodowe, słucha pieśni patriotycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość elementów
 • Dobiera w pary obrazki
 • Grupuje przedmioty zgodnie z podaną cechą, np. wg wielkości
 • Śpiewa piosenki
 • Tańczy do muzyki
 • Konstruuje prosty instrument muzyczny
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Układa puzzle
 • Rozwiązuje rebusy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

Bloki tematyczne w listopadzie w grupie 4-latków wraz zamierzeniami:

2.11 – 4.11 W baśniowej krainie

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • Inspirowanie do wyrażania treści bajek w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • Dostarczanie doznań emocjonalnych
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu w grupie
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy
 • Rozwijanie umiejętności słuchania dłuższych utworów literackich
 • Utrwalanie zdolności rozróżniania dobra i zła
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych ludzi w określonych sytuacjach
 • Rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych
 • Wyrabianie odporności emocjonalnej
 • Dostarczanie pozytywnych przeżyć

7.11 – 10.11 Bohaterowie polskich legend

 • Zapoznanie z legendą o smoku wawelskim
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy: legenda, Kraków, szewc
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wyobraźni i pamięci
 • Przyzwyczajanie do uważnego słuchania innych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej
 • Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem Polski
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o wyrazy: gród, plemię, godło
 • Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 6 z zastosowaniem liczmanów
 • Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu zadań
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej

14.11 – 18.11 Pomysły na deszczowe dni

 • Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności celowej obserwacji i wyciągania wniosków
 • Utrwalenie znajomości nazw kolorów
 • Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i wyobraźni
 • Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowiadania
 • Zapoznanie z nową techniką plastyczną – fumage
 • Rozwijanie pojemności płuc
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej pracy
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania kwadratu spośród podstawowych figur geometrycznych płaskich
 • Utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych płaskich: koło, kwadrat
 • Stwarzanie okazji do poznawania i porównywania właściwości przedmiotów oraz ich cech jakościowych
 • Wywoływanie pozytywnych emocji towarzyszących samodzielnej aktywności eksperymentalnej
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Ćwiczenie pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej

21.11 – 25.11 Nasze ulubione książki

 • Zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania w bibliotece
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do książek
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: okładka, grzbiet, tytuł, autor
 • Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy zawodów: autor, grafik, ilustrator, drukarz
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Listopad :)

Czego uczymy się w listopadzie w grupie trzylatków?

Tydzień 9: W baśniowej krainie

Tydzień 10: Bohaterowie polskich legend

Tydzień 11: Pomysły na deszczowe dni

Tydzień 12: Nasze ulubione książki

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje swobodną aktywność zabawową
 • Obdarza uwagą inne osoby, w tym nauczyciela i dzieci z grupy przedszkolnej
 • Rozpoznaje i nazywa emocje, wyraża swoje uczucia w sposób akceptowalny przez innych
 • Rozwija poczucie własnej wartości
 • Przewiduje skutki swoich działań; potrafi ocenić, które zmiany są odwracalne, a które nie
 • Odczytuje komunikaty niewerbalne – gesty, mimikę, ruch
 • Z uwagą słucha popularnych bajek dla dzieci, uczestniczy w rozmowie na temat ich treści, potrafi rozpoznać rekwizyty z bajek
 • Zna tradycję obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek
 • Zna legendy: O warszawskiej Syrence, O smoku wawelskim, O rogalach świętomarcińskich
 • Wzbogaca słownictwo o wyrazy: legenda, stolica, herb; wie, jak wygląda herb Warszawy
 • Odróżnia elementy fantastyki od rzeczywistości
 • Wie, jak wygląda godło i flaga Polski, rozpoznaje melodię hymnu narodowego
 • Jest zainteresowane książkami i wie, jak należy się z nimi obchodzić
 • Zna tradycję obchodów Dnia Pluszowego Misia, opowiada o swojej ulubionej maskotce
 • Interesuje się zjawiskami atmosferycznymi – m.in. wie, jak powstaje deszcz
 • Ćwiczy sprawność manualną dłoni i palców, wykonuje proste ćwiczenia grafomotoryczne
 • Podejmuje próbę kolorowania małych elementów rysunku
 • Poznaje nowe techniki plastyczne: malowanie w mleku i wydrapywanka
 • Samodzielnie wydziera paski z papieru, a także wykleja elementy obrazka krepiną
 • Ozdabia farbami zakładkę do książki
 • Rozwija zainteresowania konstrukcyjne
 • Układa puzzle
 • Utrwala przeliczanie w zakresie do 3
 • Ocenia wielkość przedmiotów, rozumie pojęcia: mniejsza, najmniejsza, większa, największa
 • Dostrzega zmianę natężenia dźwięków: głośno – cicho i zmianę tempa w muzyce
 • Śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie
 • Doskonali pamięć muzyczną, rozwija wyobraźnię muzyczną
 • Rozwija ekspresję ruchową, podejmuje spontaniczną aktywność taneczną
 • Potrafi koordynować własne ruchy
 • Chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, pogłębia sprawność ruchową
 • Uczestniczy w zabawach w ogrodzie i odszukuje w terenie miejsce przedstawione na zdjęciu1

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne Październik

PLANY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ – PAŹDZIERNIK

Tematyka:

JA I MOJA RODZINA

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

POBAW SIĘ ZE MNĄ

Dziecko:

 • odczuwa przynależność do rodziny
 • zna imiona i stopień pokrewieństwa członków swojej rodziny
 • wie, jakie są wartości związane z rodziną
 • potrafi narysować portret
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje zapis swojego imienia
 • wyróżnia głoski w nagłosie
 • słucha uważnie wiersza
 • wypowiada się na temat utworu
 • przedstawia swoje skojarzenia i wyobrażenia za pomocą rysunku
 • wskazuje poznane litery przelicza elementy na ilustracji
 • jest spostrzegawcze
 • używa wyrazów określających stosunki przestrzenne
 • wypowiada się na temat swojej rodziny
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy na powietrzu
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • mówi o swoich upodobaniach
 • rysuje po śladzie
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • jest spostrzegawcze
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • współdziała podczas zabawy
 • mówi o swojej rodzinie
 • wypowiada się na temat obrazka
 • kreśli wzory i pisze litery po śladzie
 • wie, jak zbudowane jest drzewo
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • wykonuje składankę z papieru według instrukcji
 • ozdabia swoją pracę
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru
 • łączy obrazki, których nazwy się rymują
 • zna i wykonuje swoje obowiązki domowe
 • wypowiada się swobodnie na bliskie mu tematy
 • ustala znaczenie obrazków
 • odczytuje symbole graficzne
 • przelicza i klasyfikuje elementy
 • rozumie określenia związane z położeniem przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

Bajki logopedyczne

Podniesienie sprawności narządów artykulacyjnych – bajeczki logopedyczne do prowadzenia ćwiczeń  z dzieckiem w domu

 

Ćwiczenia, których celem jest podniesienie sprawności narządów artykulacyjnych
i wywołanie prawidłowej wymowy głosek.

Ćwiczenia demonstruje dorosły, który powinien sam wcześniej starannie przećwiczyć każde ćwiczenie przed lustrem. Ćwiczenia są wplatane w treść bajki tak, aby dziecko nie odczuło znudzenia i zmęczenia. Urozmaiceniem treści bajki są elementy ruchu
i wypowiadane wyrazy dźwiękonaśladowcze.

JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK

Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. Popatrzył w prawo (język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał górną wargę, dolną wargę (język oblizuje wargi). Zaciekawiły go zęby, próbował dotknąć każdego policzyć (czubek języka dotyka po kolei zębów górnych, potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale gdy ułożył z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone.

Następnie języczek uniósł się do góry i przesuwał wzdłuż podniebienia od górnych zębów aż do gardła, by sprawdzić, czy jest zdrowe.

Gdy wszystko zostało sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam na pożegnanie (język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika warg, buzia uśmiechnięta).

Pokoloruj obrazek

JĘZYK MALARZ

Nasz języczek zamienia się w malarza, który maluje cały swój dom. Dom malarza to nasza buzia. Na początku malarz maluje sufit (dzieci wybierają kolor): unosimy język do góry i przesuwamy kilkakrotnie wzdłuż podniebienia. Gdy sufit jest już pomalowany malarz zaczyna malowanie ścian (dzieci ponownie wybierają kolor): przesuwamy językiem z góry na dół wypychając najpierw jeden policzek (od wewnętrznej strony), a następnie w ten sam sposób drugi policzek.

Nasz dom jest coraz ładniejszy, ale musimy jeszcze pomalować podłogę (dzieci konsekwentnie wybierają kolor), więc język – malarz maluje dolną część jamy ustnej, za dolnymi zębami. Na koniec język – malarz maluje cały dom (dzieci wybierają kolor): oblizujemy językiem górną i dolną wargę, przy szeroko otwartej buzi.

Cały dom jest pięknie wymalowany, więc mamy powody do radości: buzia szeroko uśmiechnięta.

Pokoloruj obrazek

CHORY KOTEK

Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go głowa (wołamy „ojojoj”).

Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zajrzał do gardła (wołamy „aaa”
i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie zbadał kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie („piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym z buzi).

Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała (język na brodzie).

Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi).

Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów).

Pokoloruj obrazek

PRZYGODA WĘŻA

Wąż spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy ustnej).

Kiedy mocniej zaświeciło słońce, wąż zaczął się wiercić (poruszamy czubkiem języka za dolnymi zębami) i rozejrzał się dookoła (oblizujemy górne i dolne zęby od strony wewnętrznej). Chciał wyśliznąć się ze swej jaskini (przeciskamy język między zbliżonymi do siebie zębami), ale okazało się, iż przejście zablokował duży kamień (przy złączonych zębach rozchylają się i łączą wargi).

W końcu wąż wyszedł na zalana słońcem polanę (wysuwamy język daleko do przodu). Zatańczył uradowany (rozchylamy usta jak przy uśmiechu, oblizujemy wargi ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawiamy sss…).

Pokoloruj obrazek

WESOŁE MIASTECZKO

W niedzielę rano Jasiu postanowił pojechać do wesołego miasteczka.

Ziewnął, przeciągnął się (naśladujemy) i zaczął gimnastykować (buzia szeroko otwarta, a język dotyka kącików warg, nosa, brody). Potem ubrał się i zszedł wolno po schodach (czubek języka dotyka każdego zęba na górze, potem na dole). Do wesołego miasteczka pojechał samochodem (mówimy „brum brum”).

W wesołym miasteczku na początku pojeździł na kucyku (kląskanie językiem). Następnie poszedł na karuzelę i wsiadł na osiołka (wołamy „io io”). Karuzela zaczęła się kręcić wolno, potem coraz szybciej (oblizywanie szeroko otwartych ust); wolno,
a potem coraz szybciej.

Potem Jasiu poszedł do wesołego pociągu, który gwizdał: uuu… Lokomotywa ruszyła powoli (mówimy „szszsz” wolno) a potem coraz szybciej (mówimy „szszsz” szybko).

Było już późno, więc Jasiu wrócił z powrotem do domu samochodem (mówimy „brum brum”). Wszedł do mieszkania, a tam mama powitała go buziakiem (cmokamy). Po dniu pełnym wrażeń położył się spać i mocno zasnął (chrapiemy).

Dobranoc Jasiu!

Pokoloruj obrazek

MYSZKA PEPCIA

Pewnego dnia myszka Pepcia wyszła ze swej norki na poszukiwanie przygód (język wysuwamy daleko do przodu). Rozglądała się dookoła (język oblizuje szeroko otwarte usta).

Poszła w lewo ( język dotyka lewego kącika warg). Popatrzyła do góry na rosnące na drzewach szyszki (język dotyka górnej wargi) i w dół na mięciutki mech (język wysunięty na brodę). W oddali słychać było odgłosy leśnych ptaków, które myszka próbowała naśladować:

 • kuku, kuku, kuku – tak kuka kukułka
 • huuhuu, huuhuu, huuhuu – słychać sowę
 • puk, puk, puk – tak stukał dzięcioł w drzewa.

Po takiej wędrówce myszka Pepcia poczuła się zmęczona i głodna, Wyjęła śniadanie z torby i zaczęła je jeść (naśladujemy ruchy żucia). Po zjedzeniu myszka oblizała wąsiki (język oblizuje górną wargę) oraz ząbki (język oblizuje górne i dolne zęby).

Zrobiło się późno, więc myszka wróciła do domu. Umyła zęby (język oblizuje górne
i dolne zęby) i wypłukała buzię (nabieramy do ust powietrza i poruszamy policzkami). Potem ubrała piżamkę i poszła spać (chrapiemy).

Pokoloruj obrazek

PRANIE

Pan Języczek robi pranie (robimy „pralkę” – mocno wydymamy policzki). Otwiera pralkę (otwieramy szeroko usta) i wkłada do niej brudne ubrania (dotykamy językiem na przemian górnej wargi i górnych dziąseł). Następnie zamyka pralkę (zaciskamy mocno wargi), wsypuje proszek (ułożony na górnej wardze język wysuwamy do buzi, przesuwając nim po wardze, zębach i dziąsłach). dziąsłach już brudne rzeczy się piorą (wykonujemy językiem kółka w szeroko otwartej buzi).

Gdy pranie się wypierze pan Języczek rozwiesza w ogrodzie linkę (przesuwamy czubek języka od jednego kącika ust do drugiego). Następnie strzepuje wyprane rzeczy (wykonując szybkie ruchy, próbujemy sięgnąć językiem do brody i do nosa)
i wiesza je (otwierając szeroko buzie dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei). Gdy pranie wyschnie czas je zdjąć (otwierając szeroko buzię, dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei).

Na koniec pan Języczek prasuje czystą garderobę (przesuwamy językiem po podniebieniu, górnych dolnych zębach).

Pokoloruj obrazek

SOWA SPRZĄTA SWOJE MIESZKANIE

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwamy językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej, po podniebieniu górnym), zdjęła firanki (liczymy czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki (wykonujemy wargami motorek). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza wewnątrz jamy ustnej).

Sowa odkurzyła też ściany (przesuwamy czubkiem języka po wewnętrznych ścianach policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu dolnym). Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (rozciągamy szeroko usta w uśmiechu).

Dumnie wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszamy językiem ruchem okrężnym na zewnątrz jamy ustnej). Spojrzała w górę (sięgamy czubkiem języka
w stronę nosa), spojrzała w dół (sięgamy czubkiem języka w kierunku brody). Rozejrzała się też w prawo (przesuwamy czubek języka do prawego kącika ust)
i w lewo (przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust). Wszędzie był porządek
i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladujemy głosy ptaków).

Pokoloruj obrazek

PANI JĘZYCZKOWA PIECZE CIASTO

Pani Języczkowa będzie miała gości, więc postanowiła upiec ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy do góry, tak, by
w środku powstało wgłębienie) wsypała mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi,
a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach
i podniebieniu). Następnie rozbiła jajka (otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki mieszała (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno ucierała (przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych).

Gdy ciasto się upiekło pani Języczkowa ozdobiła je polewą czekoladową (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypała rodzynkami (dotykamy językiem każdego górnego zęba), orzechami (dotykamy językiem każdego dolnego zęba).

Gdy ciasto ostygło, poczęstowała gości, którym ono bardzo smakowało (oblizujemy wargi językiem).

Smacznego!

Pokoloruj obrazek

WYCIECZKA DO ZOO

W niedzielę Kasia wybrała się do ZOO. Pojechała samochodem („brum brum”). Kupiła bilet wstępu, który pani skasowała (wysuwamy język do przodu i zamykamy buzię, górne zęby „kasują” bilet). Spacerowała od klatki do klatki, przyglądając się zwierzętom (język wędruje od jednego kącika warg do drugiego).

W pierwszej klatce widziała małpy, które skakały po gałęziach (dotykamy czubkiem języka na przemian dolnych i górnych zębów) i zajadały banany (robimy „małpkę”: trzymamy się za uszy, wargi ściągamy do przodu, język wsuwamy pod górna wargę
i ruszamy dolna szczęką).

W drugiej klatce mieszkał wilk, był bardzo zły i warczał (rozciągamy wargi
w uśmiechu, pokazujemy zęby i mówimy „wrr..”).

Następnie Kasia zobaczyła słonia, który chwalił się swoją zwinna trąbą (wysuwamy język z buzi jak najdalej).

Potem Kasia oglądała żyrafę i jej bardzo długą szyję (próbujemy sięgnąć językiem do nosa). Niedaleko było akwarium żółwia, któremu nigdzie się nie spieszyło. Bardzo wolno spacerował (wolno wysuwamy i chowamy język, nie opierając go o zęby). Obok było akwarium pełne pięknych ryb (układamy usta w „rybi pyszczek”).

Kasia była już bardzo zmęczona, wróciła, więc do domu samochodem („brum brum”).
W domu czekała na nią niespodzianka – pyszne lody, które zjadła (język naśladuje lizanie lodów). Lody były tak smakowite, że Kasia oblizała się (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).

 

Pokoloruj obrazek

ŁUKASZ (IMIĘ DZIECKA) SPRZĄTA POKÓJ

Łukasz miał duży bałagan w swoim pokoju. Postanowił zrobić w nim porządek. Zaczął od zdejmowania pajęczyn z sufitu i rogów pomieszczenia (dotykanie i ruchy wymiatające szerokim językiem po górnym podniebieniu). Postanowił również umyć szyby w oknie (przesuwanie czubkiem języka  po wewnętrznej powierzchni górnych zębów przy szeroko otwartych ustach). Czasem pomagał sobie, chuchając na szybę (wymawianie sylaby „hu” z wyraźnie zaokrąglonymi wargami). W końcu, gdy była już czysta, uśmiechnął się z zadowolenia (rozciąganie warg). Ochoczo zabrał się za układanie rzeczy na półkach (dotykanie czubkiem języka kolejno wszystkich górnych zębów przy szeroko otwartych ustach). Na koniec starannie zamiótł podłogę (przesuwanie czubkiem języka po dolnym wałku dziąsłowym). Łukasz oceniając efekty swojej pracy, aż cmoknął z radości (cmokanie zaokrąglonymi wargami).

Co TYGRYSKI robią w październiku

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 2. Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach.
 4. Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji.
 5. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych, rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą.
 6. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane).
 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek, określanie nastroju muzyki, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Bloki tematyczne w miesiącu październiku w grupie 4-latków oraz potencjalne osiągnięcia dzieci. 🙂

3.10 – 7.10 Bezpieczni na drodze

Dziecko:

 • stosuje w wypowiedziach poznane wyrazy: sygnalizator świetlny, zebra
 • rozpoznaje symbol sygnalizatora świetlnego i oznaczenia zebry
 • wie jak należy zachowywać się podczas jazdy samochodem
 • rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe
 • wie, do czego służą pasy bezpieczeństwa w samochodzie
 • poznaje zawód policjanta
 • zna numer alarmowy 112
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczną
 • posługuje się prawidłowo pędzelkiem
 • umie budować dłuższe wypowiedzi
 • wie, jak należy bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy

10.10. – 14.10 Nasze zwierzaki

Dziecko:

 • wie, jak należy opiekować się psem
 • rozwija sprawność manualną
 • przejawia opiekuńczy stosunek do zwierząt
 • rysuje po śladzie
 • obdarza uwagą rówieśników w grupy
 • rozpoznaje zwierzęta domowe mieszkające z człowiekiem w domu na podstawie opisu
 • lepi z masy solnej
 • doskonali wrażliwość dotykową
 • uczestniczy w zajęciach umuzykalniających
 • rozróżnia figurę geometryczną: trójkąt
 • posługuje się pojęciami: trójkąt, trójkątny
 • wykonuje rysunek
 • poznaje pracę weterynarza
 • wie, że zwierzęta odczuwają zdolność odczuwania i należy się o nie troszczyć
 • wie, czym odżywiają się zwierzęta domowe: pies, królik i kanarek

17.10 – 21.10 Jesienny las

Dziecko:

 • wie, do czego służy paśnik
 • przelicza elementy zbioru
 • wskazuje dwa takie same elementy
 • naśladuje ruchem i gestem treść opowiadania
 • jest zainteresowany życiem zwierząt w naturalnym środowisku
 • rozpoznaje na ilustracjach mieszkańców lasu (np. dzięcioła, wilka, niedźwiedzia, lisa, sarnę)
 • posługuje się pojęciem zwierzęta pod ochroną
 • naśladuje ruchy zwierząt
 • wie, jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie
 • rozpoznaje wybrane drzewa: brzozę, dąb, sosnę, jodłę
 • gra na instrumentach muzycznych
 • maluje farbami
 • porównuje wysokość przedmiotów
 • posługuje się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy
 • ćwiczy spostrzegawczość wzrokową
 • dostrzega i kontynuuje rytmy
 • rozpoznaje i nazywa popularne grzyby jadalne (borowika, kurkę, podgrzybka) i trujące (muchomora)
 • wie, że grzybów nie można dotykać i zbierać bez wiedzy dorosłych
 • rysuje po śladzie

24.10 – 28.10 Przygotowania do zimy

Dziecko:

 • wie, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy
 • stosuje pojęcie para w sytuacjach zadaniowych
 • zna pojęcie gawra
 • poznaje technikę origami
 • rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną: koło
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych
 • wie, dlaczego niektóre ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów
 • rozpoznaje niektóre ptaki odlatujące na zimę
 • rozwiązuje zagadki
 • maluje farbami szablon sikorki
 • słucha muzyki poważnej
 • wie, do czego służy ludziom spiżarnia
 • zna sposoby przetwarzania owoców i warzyw
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów
 • posługuje się pojęciem: tyle samo
 • ćwiczy spostrzegawczość i pamięć
 • bierze udział w zabawach z chustą animacyjną

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Październik :)

Czego uczymy się w październiku w grupie trzylatków?

Tydzień 5: Bezpieczni na drodze

Tydzień 6: Nasze zwierzaki

Tydzień 7: Jesienny las

Tydzień 8: Przygotowania do zimy

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z rówieśnikami, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Panuje nad emocjami – spokojnie oczekuje na swoją kolej w zabawie, radzi sobie z przegraną
 • Wie, jak wygląda policjant w mundurze i na czym polega jego praca
 • Wie, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym i do czego służą odblaski, rozpoznaje oznaczenia przejścia dla pieszych, zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • Czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób
 • Usprawnia aparat oddechowy – m.in. zdmuchuje piórko z powierzchni dłoni
 • Z uwagą słucha wiersza i opowiadania, odpowiada na pytania dotyczące ich treści
 • Ćwiczy trzymanie kredki (uchwyt trójpunktowy) – rysuje, koloruje proste rysunki
 • Wie, jak posługiwać się pędzelkiem, miesza kolory farb
 • Rozwija spostrzegawczość – m.in. dostrzega zmiany w położeniu przedmiotów
 • Układa obrazki z mozaiki geometrycznej i obrazki złożone z 3 części
 • Łączy obrazki z cieniami
 • Liczy elementy w zakresie do 3
 • Posługuję się liczebnikami porządkowymi w zakresie do 3
 • Rozpoznaje i nazywa koło, potrafi wskazać przedmioty w kształcie koła
 • Rozwija umiejętności konstrukcyjne, buduje z klocków według własnego pomysłu
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, zna pojęcia: za, na, pod, w, na górze, na dole
 • Jest świadome swojego ciała, zna nazwy części ciała
 • Sprawnie reaguje na sygnały dźwiękowe podczas zabawy, ćwiczy refleks
 • Umiejętnie powtarza ruchy innych dzieci w zabawach naśladowczych
 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie i wie, które zapadają w sen zimowy, a które nie
 • Rozumie pojęcie środowisko naturalne
 • Wie, czym zajmuje się leśniczy i że lasy trzeba chronić, bo są domem wielu zwierząt
 • Rozpoznaje ubrania jesienno-zimowe, ubiera się stosownie do warunków pogodowych
 • Zna pojęcie spiżarnia i wie, po co gromadzi się zapasy na zimę
 • Aktywnie słucha i uczy się piosenki na pamięć, ilustruje ruchem śpiewaną piosenkę
 • Wykonuje proste układy taneczne
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, wykonuje różne formy ruchu
 • Przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia na krześle
 • Korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa