Strajk pracowników jest kontynuowany.

Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci

w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

 miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,

 zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.

Uśmiechów bliskich i nieznajomych,

które pozwalają lżej oddychać

 i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Życzy

 społeczność przedszkolna

Przedszkola nr 11 im.

Marii Konopnickiej w Rybniku

Strajk pracowników jest kontynuowany.

Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci

w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).

Strajk pracowników jest kontynuowany.

Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci

w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).

 

Strajk pracowników jest kontynuowany.

Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci

w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).

 

Strajk pracowników jest kontynuowany.

Opiekę zapewniamy tylko w sytuacjach awaryjnych grupie 25 dzieci

w godzinach od 8.00 do 13.00. ( ze względu na strajk personelu pionu kuchennego przedszkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia).

 

W związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku, zajęcia w przedszkolu są zawieszone do odwołania. 

O zmianie sytuacji bedziemy na bieżąco Państwa informować.

PILNE!

W związku z planowanym protestem pracowników Oświaty oraz pismem ZNP z dnia 28 marca 2019r informujemy, iż w Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej  w Rybniku  od 8 kwietnia 2019 rozpocznie się akcja strajkowa.

W związku z powyższym od 8 kwietnia 2019r ze względu na brak możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nie będziemy prowadzić zajęć i sprawować opieki nad dziećmi do odwołania, nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa, bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej, gdyż protest może zostać w każdej chwili odwołany, zarówno przez organizatorów jak i pracowników. 

Pragniemy przypomnieć, iż przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy z ZUS-u na dziecko które nie ukończyło 8 lat ( Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A dostępny na stronie ZUS) na dni, kiedy placówka oświatowa jest niespodziewanie zamknięta dla dzieci.            

Zasiłek ten przysługuje w przypadku obu rodziców pracujący.

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do     Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku  na rok szkolny 2019/2020

 

Strona do naboru dla rodziców :

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 18.03.2019 godz. 9.00 22.03.2019 godz. 15.00
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 12.04.2019 godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2019 godz. 9.00 18.04.2019 godz. 15.00
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05.2019 godz. 9.00 14.05.2019 godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 16.05.2019 godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty w dniu 12.03.2019. Czekamy na rodziców i przyszłych przedszkolaków od godziny 9.00 do 11.00