Czego uczymy się w lutym ?

Czego uczymy się w lutym ?

 

Tydzień 1: Tydzień uśmiechu

Tydzień 2: Mali badacze

Tydzień 3: Zabawy na śniegu

Tydzień 4: Poznajemy zawody

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wie jak zachować dobrą atmosferę w grupie
 • Wypowiada się na różne tematy, potrafi logicznie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • Rozwija spostrzegawczość podczas różnego typu zajęć
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N, C, K, R, G
 • Z uwagą słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Koloruje obrazki zgodnie z kodem
 • Posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje dwie liczby
 • Panuje nad emocjami, stara się je odróżniać
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, stara się formułować wnioski wynikające z eksperymentów
 • Dba o higienę jamy ustnej
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne, zna pojęcia: orkiestra, dyrygent
 • Rozpoznaje i nazywa zawody przedstawione na zdjęciach
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

 

ZGADNIJ CO TO? głoska „SZ”

Nagłos (początek) wyrazu

 Kraciasta plansza.

Tam jak na dłoni,

Jest król, królowa

                       I para koni.  (szachy)

Takie drzwi, jak do mieszkania,

Lecz mieszkają w niej ubrania.  (szafa)

Długi, wełniany,

Na szyję zakładany.  (szalik)

Odważna roślina, Po górach się wspina.

Szare i włochate Ma listki i kwiatek.  (szarotka)

Żeby było ci wygodnie,

Przypnij sobie nimi spodnie!  (szelki)

W jakim budynku, Kto mi odpowie

–  Są uczennice  I uczniowie?  (szkoła)

Czerwona kredka Po ustach skacze.

Gdy cię mama pocałuje, Zostawi znaczek.  (szminka)

Worek mąki, paczkę książek

–  każdy bagaż szybko zwiążę.  (sznurek)

Nóżki mają ostre, cienkie,

Główki malusieńkie.

A potrzebne są krawcowej,

Gdy szyje sukienkę.  (szpilki)

Zjadana na obiad Zielona jarzynka.

Jedni jej nie lubią, Innym cieknie ślinka.  (szpinak)

To taki przedmiot –  Czy wiecie dzieci?

–  Na który Kasia Zamiecie śmieci.  (szufelka)

Dopóki w stole siedzi ukryta,

Czy w niej porządek – rzadko kto  pyta.

Gdy ją wysuniesz, choć do połowy,

Widać: bałagan, czy ład wzorowy.  (szuflada)

Smaczna to odmiana mięsa.

W sklepie kroi ją maszynka.

Zjadamy ją na śniadanie.

Lubicie ją? To jest ……………….  (szynka)

Wietrzyk mną kolebie,

A gdy spadnę z drzewa,

Dookoła sosny Nasionka rozsiewam  (szyszka)

Śródgłos (środek) wyrazu

Morze wyrzuca złote kamyki.

Zrobię z nich broszki i naszyjniki.  (bursztyny)

Gdy mama gotuje, To często na brzuszek

Zakłada kolorowy ………………  (fartuszek)

Jakie obuwie Do tego służy,

Żebyś mógł nie zmoczyć nóg  W kałuży?   (kalosze)

Spadłem nagle z drzewa,

Leżę na trawniku.

W brązowej koszulce,

W kolczastym płaszczyku.  (kasztan)

Nosi we mnie mały Jurek

Portmonetkę, chustkę, sznurek…

Gumkę, gwoździe, nici zwoje,

Oraz inne skarby swoje.  (kieszeń)

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele,

A na wielkim balu gubi pantofelek?  (kopciuszek)

Gdy idę do sadu,

Pusty w ręku niosę.

Gdy do domu wracam,

Niosę w nim owoce.  (koszyk)

Te złote – lubią nosić panie.

Papierowe – choinka dostanie.  (łańcuszki)

Morze na brzeg wyrzuciło,

Lecz ślimaka w niej nie było.  (muszelka)

Ma długi ogonek,  oczka jak paciorki

gdy zobaczy kota, ucieka do norki.  (myszka)

CO TYGRYSKI ROBIĄ W LUTYM

 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Dostrzeganie piękna muzyki, rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, poruszania się w rytm muzyki.
 • Utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania, dodawanie w zakresie 9.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą, korelacja muzyki z plastyką.
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej, poznanie różnego typu zawodów, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami.
 • Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów, tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów.
 • Rozumienie wagi pracy ludzkiej, poznanie specyfiki pracy malarza.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, utrwalanie zasad korzystania z książek, poszanowania ich.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, poznawanie małych liter i wielkich liter.
  • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Reagowanie na ustalone sygnały, wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
  • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
  • Rozwijanie aktywności werbalnej, przedstawianie słowami uczuć i nastroju.
  • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia, poznawanie substancji, które topnieją.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – luty

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

 

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, uczestniczy w różnych zabawach, przestrzega zasad zabawy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Buduje z klocków
 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Odpowiada na pytania, buduje zdania
 • Wzbogaca słownictwo i posługuje się nim
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Doskonali sprawność manualną: rysuje kredkami, ołówkiem
 • Doskonali słuch, wzrok
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega reguł podczas zabaw i gier
 • Wymienia przyczyny pogorszenia się zdrowia, kształtuje nawyki higieniczne
 • Wie, że domy ludzi są budowane z różnych materiałów
 • Potrafi wymienić kilka nazw zawodów
 • Opowiada, co chciałoby w przyszłości robić, jaki chciałoby wykonywać zawód, próbuje uzasadnić swój wybór

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – Luty :)

Czego uczymy się w lutym w grupie trzylatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

Umiejętności dziecka:

 • Inicjuje zabawy, czerpie radość ze wspólnej zabawy i przestrzega jej zasad
 • Poznaje własne możliwości, cieszy się ze swojego sukcesu
 • Z uwagą słucha różnych utworów literackich i aktywnie uczestniczy w rozmowie na ich temat
 • Rozwija zainteresowania czytelnicze – m.in. ogląda książki, omawia ilustracje
 • Rozwiązuje zagadki dotykowe i słowne
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Ćwiczy dykcję
 • Utrwala nazwy zawodów, przyjmuje postawę szacunku wobec pracujących ludzi
 • Słucha opowieści kucharza o jego pracy
 • Wypowiada się na temat zawodu lekarza i nazywa narzędzia, których używa w pracy
 • Kształtuje postawę prozdrowotną, rozmawia na tematy związane ze zdrowiem
 • Zna pojęcie zdrowa żywność, umie odróżnić zdrowe produkty od niezdrowych
 • Wie o konieczności dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
 • Rozumie znaczenie posiadania domu, dostrzega charakterystyczne cechy różnych domów, nazywa pomieszczenia
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koordynację oko – ręka
 • Usprawnia małą motorykę, ćwiczy precyzyjne ruchy palców dłoni
 • Wykazuje się refleksem i spostrzegawczością
 • Pogłębia umiejętność układania ciągów logicznych
 • Klasyfikuje przedmioty według ich przeznaczenia i koloru
 • Sprawnie przelicza w zakresie do 4
 • Koloruje według kodu
 • Utrwala nazwy kolorów, dostrzega barwy w otoczeniu, samodzielnie miesza farby
 • Swobodnie posługuje się dostępnymi materiałami i technikami plastycznymi – m.in. stempluje korkiem i połówkami warzyw, maluje farbami za pomocą dłoni i palców
 • Układa własne kompozycje z patyczków
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów naturalnych
 • Porusza się w rytmie granym przez nauczyciela na bębenku
 • Liczy dźwięki, które słyszy
 • Uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej do piosenki
 • Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, rozwija zwinność i sprawność
 • Chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu

Bal karnawałowy 🎊😁

Uwaga ogłoszenie!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Bal karnawałowy 3 lutego tj. piątek. Imprezę rozpoczynamy oczywiście po śniadaniu. Prosimy o przygotowanie przebrań/kostiumów dla Państwa pociech 🙂 Szykuje się wspaniała zabawa ❤

Zbiórka nakrętek

Drodzy Rodzice!
Pan Adam, tatuś naszych byłych wychowanków potrzebuje pomocy. Dwa miesiące temu doznał wylewu, przebywa w ciężkim stanie na oddziale neurologicznym, jest prawostronnie sparaliżowany. Chcemy włączyć się w pomoc dla niego poprzez zbiórkę nakrętek. Ich sprzedaż
pozwoli w jakimś stopniu sfinansować rehabilitację pana Adama, żeby chociaż częściowo wrócił do sprawności. Każda zebrana nakrętka jest ważna❤️ dlatego z góry bardzo dziekujemy za te wszystkie które mamy nadzieję dostarczą Państwo do przedszkola. W przedsionku, pod jadłospisem znajduje się karton przeznaczony na tę zbiórkę.
Nie bądźmy obojętni.❤️

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Styczeń:)

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień 17: Nowy rok

Tydzień 18: Bale w karnawale

Tydzień 19: Święto babci i dziadka

Tydzień 20: Zimowa olimpiada

Umiejętności dziecka:

 • Odczuwa przynależność do grupy, pogłębia relacje rówieśnicze
 • Logicznie odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanych tekstów literackich
 • Swobodnie wypowiada się na forum grupy – m.in. omawia tradycję witania nowego roku oraz zjawisko następstwa dnia i nocy
 • Zna pojęcia: rok i cztery pory roku, wymienia nazwy i charakterystyczne cechy pór roku
 • Wypowiada się na temat balu karnawałowego, łączy stroje z odpowiednimi rekwizytami
 • Ogląda albumy i zdjęcia, dzieli się spostrzeżeniami, nazywa przebrania dzieci na zdjęciach
 • Jest empatyczne w stosunku do zwierząt, dokarmia ptaki i uczestniczy w sprzątaniu karmnika
 • Nazywa stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie
 • Opowiada o babci i dziadku
 • Okazuje szacunek osobom starszym podczas spotkania z dziadkami, wzmacnia więzi rodzinne
 • Recytuje wiersz o babci, którego się nauczyło; stara się panować nad tremą podczas występu
 • Nazywa i omawia zimowe sprzęty sportowe, poznaje nazwy zimowych dyscyplin sportowych
 • Wyjaśnia, na czym polega praca zawodowego hokeisty, łyżwiarza figurowego i skoczka
 • Tworzy zbiory równoliczne i różnoliczne
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie do 4
 • Kontynuuje proste rytmy
 • Posługuje się pojęciami: mały, średni, duży, wielki
 • Rozumie znaczenie pojęcia para
 • Wykonuje laurkę dla babci i dziadka; cieszy się, że może przygotować dla nich niespodziankę
 • Samodzielnie wybiera materiały plastyczne do ozdobienia maski
 • Rysuje po niestandardowej fakturze
 • Wykorzystuje chwyt pęsetkowy podczas wykonywania pracy plastyczno-technicznej
 • Maluje farbami, ćwicząc precyzję ruchów
 • Wskazuje ręką kierunek, z którego dochodzi dźwięk
 • Tańczy dowolnie w rytm muzyki, tańczy w kole, tańczy z balonem
 • Uczy się na pamięć piosenki, wyklaskuje rytm piosenki
 • Rozwiązuje zagadki dźwiękowe
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i utrzymuje prawidłową postawę ciała
 • Rozumie znaczenie dla zdrowia ruchu na świeżym powietrzu, bawi się w ogrodzie
 • Stosuje się do zasad obowiązujących podczas przebywania poza terenem przedszkola

Życzenia noworoczne

Drodzy Rodzice!

Życzymy z całego serca, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł Waszym rodzinom  dobre zdrowie, dużo szczęścia i miłości.

Niech da nadzieję na dobre jutro i spełni wszystkie marzenia:)

Szczęśliwego i Zdrowego Nowego Roku!

życzy Dyrekcja i Personel Przedszkola nr 11 im. M. Konopnickiej w Rybniku